Våra tjänster

Tillbyggnad

Vi hjälper dig med allt från en ny altan till bolundare.

Renovering

Vi erbjuder allt från totalrenovering till mindre projekt.

Kort om oss

TorBygg är ett byggföretag med säte i Täby, som är en avknoppning från systerbolaget Ankarbulten AB. Syftet med avknoppningen är att effektivisera byggprocessen såväl inom koncernen som externt. TorBygg bemannas av tidigare anställda på Ankarbulten AB som har stor erfarenhet av såväl små som stora byggnationer, allt inom konstruktion, VVS, elarbeten, golv-/takläggning, våtrum.